ਮੈਂ ‘ਸ਼ਿਵ’ ਬਣ ਟੁਰ ਚੱਲੇਆ

ਉਲਫਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਲੈ,
ਮੈਂ ਸਿੰਝਿਆ ਏ ਦਿਲ ਦਾ ਵੱਟ !
ਨੀਂਦਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਲੈ,
ਮੈਂ ਕੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫੱਟ !
ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ,
ਮੈਂ ‘ਸ਼ਿਵ’ ਬਣ ਟੁਰ ਚੱਲੇਆ !
ਤੁੰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ,
ਮੈਨੂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਲੇਆ !!

ਇਲਮਾ ਦੀ ਬੁਟ੍ਟੀ ਨਾਲ,
ਨਾ ਬਣੇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ !
ਇਕ ਅਲਿਫ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨਾਲ,
ਹੈ ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਦਾ !
ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ,
ਮੈਂ ‘ਸ਼ਿਵ’ ਬਣ ਟੁਰ ਚੱਲੇਆ !
ਤੁੰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ,
ਮੈਨੂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਲੇਆ !!

ਤਾਰੇਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ,
ਚੰਨ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਭਰੇ !
ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ,
ਜਦ ਚਾਨਣੀ ਕਲੌਲ ਕਰੇ !
ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ,
ਮੈਂ ‘ਸ਼ਿਵ’ ਬਣ ਟੁਰ ਚੱਲੇਆ !
ਤੁੰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ,
ਮੈਨੂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਲੇਆ !!

साहिल

There was always something left to move onto...


यादों की परछती अभी ढही नहीं,
पर ढीली शहतीर चर-मरा जाती है नयी हसरतों में!
पन्नो के सिरों से कट जाती हैं उंगलियां,
यूं लाल निशाँ ही रूह डालते हैं स्याह शब्दों में !
बह जाती है आखों तले शाम ढलते ढलते
और वो पन्ना सो जाता है सुबह के इंतज़ारों में !

ओर कुछ नहीं मिलता !
इंतज़ार की हद नहीं होती बस साहिल होते हैं
जहां से टकरा लम्हे मुड़ आते हैं साधारण सी ज़िंदगी में!!

इंतज़ार

कुछ ले लिए थे जो उधार
किशतों में चुकाता रहता हूं वो लम्हे !
सूद तो निभ जाता है,
असल में बाकी हैं सब लम्हे !

जिए हैं बार बार मैने तन्हाई में
वस्सल की रात के वो कुछ लम्हे !
और ये भी सोचा है के शायद
वो रात ही थी कुछ लम्हे !

कसम से, मैने गिने हैं सितारे सभी कहकशां के,
कहीं ज़्यादा हैं उनसे भी
मेरे इंतज़ारों के लम्हे !